Yayınlar

2016-2017

Uluslararası Dergiler

Güven U.Z. (2016). "Beğeni Sosyolojisi Açısından Kültürel Tabakalaşma: Yeni Orta Sınıf ve Yeni Medya", Sosyoloji Konferansları, vol.2, no.54, sf.61-84

Güven U.Z. (2016). "How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition", Global Media Journal, vol.6, no.12, pp.496-512

Güven U.Z. (2016). "Türkiye'de Aile Kurumuna İlişkin Güncel Tartışmalar: TAYA 2011 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.1248-1257

Yunus Kaya & Lutfi Sunar (2015). The Culture Wars Redux The Polarization of Social and Political Attitudes in Turkey. Social Currents, 2(4), 393-412.

Lutfi Sunar, (2015). A Weberian Critique of Weber Re Evaluation of Sabri F. Ülgener: Studies on Socio Economic Structure of Turkey. Journal of Economics and Political Economy, 1(S1), 186-196.

Uluslararası Kitaplar

Lütfi Sunar (Ed.) (2017). Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity, New York: Oxford University Press

Lutfi Sunar (2016). Marx and Weber on Oriental Societies: In the Shadow of Western Modernity (2nd ed.) London: Routledge, 224 s.

Lütfi Sunar (Ed.) (2016).  Eurocentrism at the Margins: Encounters Critics and Going Beyond, London: Rotledge.

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

Lutfi Sunar  (2017).  Rethinking Civilization and its Others: Historical Stages and Social Taxonomies, in Lütfi Sunar (Ed.) Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity (pp. 46-78), New York: Oxford University Press

Lutfi Sunar (2017).  Introduction: Debates on Civilization, Islam and Modernity: Some Critical Perspectives on the Current Agenda, in Lütfi Sunar (Ed.) Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity (pp. 1-28), New York: Oxford University Press

Lutfi Sunar & Firdevs Bulut (2016). Introduction: Marginalizing Eurocentrism: Critics and Encounters in the Contemporary Social Structures ,in Lütfi Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters Critics and Going Beyond (pp. 3-20), London: Rotledge.

Lutfi Sunar (2016).  The Constitution of Eurocentric Modernity and the Changing Position of the Other, içinde Lütfi Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters Critics and Going Beyond (pp. 21-40), London: Rotledge.

Ulusal Kitaplar

Lutfi Sunar & Selami Varlık (Ed.). (2017). Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Lütfi Sunar (Ed.) (2017). İslam İktisadında Sosyal Adalet, İstanbul: İktisat Yayınları

Lütfi Sunar (Ed.) (2016). Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Ankara: Matbu Kitap

Lütfi Sunar (Ed.) (2016). Alexis de. Tocqueville: Sömürge ve Kölelik  Öteki Üzerine Seçme Yazılar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Lütfi Sunar & Kübra Bilgin (Eds.) (2016). Kavram Geliştirme: Sosyal Bilimlerde Yeni İmkanlar, Ankara: Nobel Yayınları

Lutfi Sunar (2016). Sosyal Tabakalaşma, AUZEF, 357 s.

Ulusal Kitaplardaki Bölümler

Lutfi Sunar  (2017). İskoç Ahlâk Teorisi ve Öteki: Aydınlanma ve Avrupamerkezci Modernitenin Oluşumu. içinde L. Sunar & S. Varlık (Ed.), Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki (ss. 129–164). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Lütfi Sunar & Kaya Yunus (2016), Türkiye’de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler, içinde L. Sunar (Ed.) Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Ankara: Matbu Kitap

Lütfi Sunar  (2016). Giriş: Türkiye’de Tabakalaşma ve Eşitsizliği Tartışmak,  içinde L. Sunar (Ed.), Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik (ss. 267-317), Ankara: Matbu Kitap

Lütfi Sunar (2016). Tocqueville ve Öteki: Sömürge, Kölelik ve Eşitsizlik. içinde A. de Tocqueville, Sömürge ve Kölelik  Öteki Üzerine Seçme Yazılar, L. Sunar (Ed.) (ss. 15–64). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Güven U.Z. (2016). "Çok Merkezli Kent, Mekânsallık ve Kültür: Süreklilikler ve Kopuşlar", Buruk Şenlik: Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Ergur A. (Ed.), Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.279-297

Güven U.Z. (2016). "Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik", Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sunar, L. (Ed.), Matbu Kitap Nobel Akademik Yayınevi, İstanbul, ss.443-465

Güven U.Z. (2015). "Birleştirici ve Çatışmacı Öğelerin Kaynağı Olarak Kültür", Kültür Sosyolojisi Ders Kitabı, Gökalp E. (Ed.), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-21

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

Güven U.Z., "Liquid Surveillence on Musical and Cultural Practices: New Strategies of Self-Presentation on Social Media", I. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.7-7

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

Güven U.Z., "Lefebvre ve Tolan Sosyolojisinde Mekânsallık Kavramı ve Eşitsizliklerle İmlenen Kent Kültürü", VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.47-47

Güven U.Z., "Çok Merkezli Kentte Anomi ve Yabancılaşma", 2.Barlas Tolan Konferansları, Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-13 Aralık 2016, ss.1-1

Güven U.Z., "Yeni Orta Sınıf Müzik Tercihleri, Omnivorluk ve Dönüşen Kültürel Kapital", III.Pierre Bourdieu Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2016, ss.12-12

Güven U.Z., "Orta Sınıf, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kültürel Tercihler", Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik Çalıştayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ocak 2016, ss.4-4

Projeler

Lütfi Sunar (Araştırmacı). Language Acts Worldmaking, Diğer (Uluslararası), UK Research Council Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-Devam Ediyor (Uluslararası)

Lütfi Sunar (Yürütücü). Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi Oluşturma Projesi, TÜBİTAK Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015 (Ulusal)

Lütfi Sunar (Araştırmacı) Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Kapasitesinin Artırılması Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-2017 (Ulusal)

Lütfi Sunar(Yürütücü) Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Değişim, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2015-2017 (Ulusal)