Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, sosyoloji biliminin hem Batı'daki hem de Türkiye'deki birikimini temele alarak, içinde bulunduğu topluma, bilimsel değeri haiz, kamusal faydayı gözeten ve yapıcı bir bakış sunmayı amaçlar. Bölümümüz sosyologların bütün dünyada yüz yılı aşkın bir süredir geliştirdiği teori, kavram ve yöntemlerden istifade etmeyi, bunları Türkiye'deki toplumsal değişimin ışığında değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve yenilerini teklif etmeyi hedefler. Bu anlamda bölümümüzün amacı öğrencilerine, bugünün konularını ve sorunlarını ele alırken Türkiye'nin birikimini merkeze alan, yenilikçi bir toplumsal muhayyile kazandırmaktır. Bu muhayyile öğrencinin gelişen olay ve süreçleri anlama ve yorumlaması kadar, kendi toplumsal koşulları, eylemleri ve tercihleri üzerine eleştirel düşünmesini de mümkün kılar.

​Sosyoloji Bölümü, akademik hayatı öğrencilerle ortak bir bilgi üretimi imkanı olarak gören akademik kadrosuyla, öğrencilerini hem lisans hem de lisans sonrası için doğru yönlendirmeyi ve güçlü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hızla zenginleşen kadrosuyla Sosyoloji Bölümü, gelecek yıllarda Yüksek Lisans ve Doktora programlarının da açılmasıyla hem Türkiye'deki sosyoloji dünyası için hem de Türkiye'nin temel toplumsal konuları için önemli bir merkez olmayı hedeflemektedir.