Yayınlar

2016-2018

Uluslararası Dergiler

Güven, U. Z. (2018),  "Kültür, Gündelik Hayat ve Teatrallik İlişkisi Açısından Performans Antropolojisi", Antropoloji Dergisi, pp.103-123, 2018.

Güven, U. Z.(2018), "Musique Médiatisée: Une Evaluation sur la Massification de la Musique", Humanitas, vol.6, no.12, pp.255-272, 2018.

Güven, U. Z. (2018), "Müzik Kültürleri İncelemelerinde “Öteki” Kavramı Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Yaklaşımlar", Sosyoloji Dergisi, vol.38, pp.67-88, 2018.

Güven, U. Z. (2018)  "Geleneksel ile Güncel Arasında, Tanıdık Ama Farklı: Rebetiko Müzik Performansları Üzerine Etnografik Bir Çalışma", Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.25-46, 2018.

Güven, U.Z. (2018) "Thinking on the Changing Representation of Music on Cyberspace", CyberPolitik Journal, vol.3, no.5, pp.159-167, 2018

Güven U.Z. (2016). "Beğeni Sosyolojisi Açısından Kültürel Tabakalaşma: Yeni Orta Sınıf ve Yeni Medya", Sosyoloji Konferansları, vol.2, no.54, sf.61-84

Güven U.Z. (2016). "How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition", Global Media Journal, vol.6, no.12, pp.496-512

Güven U.Z. (2016). "Türkiye'de Aile Kurumuna İlişkin Güncel Tartışmalar: TAYA 2011 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.1248-1257

Yunus Kaya & Lutfi Sunar (2015). The Culture Wars Redux The Polarization of Social and Political Attitudes in Turkey. Social Currents, 2(4), 393-412.

Lutfi Sunar, (2015). A Weberian Critique of Weber Re Evaluation of Sabri F. Ülgener: Studies on Socio Economic Structure of Turkey. Journal of Economics and Political Economy, 1(S1), 186-196.

Uluslararası Kitaplar

Lütfi Sunar (Ed.) (2017). Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity, New York: Oxford University Press

Lutfi Sunar (2016). Marx and Weber on Oriental Societies: In the Shadow of Western Modernity (2nd ed.) London: Routledge, 224 s.

Lütfi Sunar (Ed.) (2016).  Eurocentrism at the Margins: Encounters Critics and Going Beyond, London: Rotledge.

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

Lutfi Sunar  (2017).  Rethinking Civilization and its Others: Historical Stages and Social Taxonomies, in Lütfi Sunar (Ed.) Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity (pp. 46-78), New York: Oxford University Press

Lutfi Sunar (2017).  Introduction: Debates on Civilization, Islam and Modernity: Some Critical Perspectives on the Current Agenda, in Lütfi Sunar (Ed.) Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity (pp. 1-28), New York: Oxford University Press

Lutfi Sunar & Firdevs Bulut (2016). Introduction: Marginalizing Eurocentrism: Critics and Encounters in the Contemporary Social Structures ,in Lütfi Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters Critics and Going Beyond (pp. 3-20), London: Rotledge.

Lutfi Sunar (2016).  The Constitution of Eurocentric Modernity and the Changing Position of the Other, içinde Lütfi Sunar (Ed.), Eurocentrism at the Margins: Encounters Critics and Going Beyond (pp. 21-40), London: Rotledge.

Ulusal Kitaplar

Lütfi Sunar, Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar - Kuramlar ve Temel Meseleler (2018).,Nobel Akademik Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:9786053209867, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4712320)   

Lütfi Sunar, Değişim Sosyolojisi: Kavramlar, Kuramlar ve Yaklaşımlar (2018).,Nobel Akademik Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:6053209836, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4712265)   

Lütfi Sunar, Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar - Kuramlar ve Temel Meseleler (2018).,Nobel Akademik Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:9786053209867, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4712320)

Elyesa Koytak, Anlamın Kıyameti, Avangard Yayınları, İstanbul, 2017

Lutfi Sunar & Selami Varlık (Ed.). (2017). Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Lütfi Sunar (Ed.) (2017). İslam İktisadında Sosyal Adalet, İstanbul: İktisat Yayınları

Lütfi Sunar (Ed.) (2016). Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Ankara: Matbu Kitap

Lütfi Sunar (Ed.) (2016). Alexis de. Tocqueville: Sömürge ve Kölelik  Öteki Üzerine Seçme Yazılar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Lütfi Sunar & Kübra Bilgin (Eds.) (2016). Kavram Geliştirme: Sosyal Bilimlerde Yeni İmkanlar, Ankara: Nobel Yayınları

Lutfi Sunar (2016). Sosyal Tabakalaşma, AUZEF, 357 s.

Ulusal Kitaplardaki Bölümler

Lütfi Sunar, İslam Siyaset Düşüncesi, Bölüm adı: (Patrimonyalizmin Gölgesinde İslam Siyasal Düşüncesinin Anlaşılması Sorunu) (2018)., Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Lütfi Sunar, Özgür Kavak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 63, ISBN:6053209669, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4712234) 

Lütfi Sunar, İslam Sİyaset Düşüncesi, Bölüm adı:(Giriş) (2018)., ve Özgür Kavak,  Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Lütfi Sunar, Özgür Kavak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26, ISBN:6053209669, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4712110)    

Uğur Zeynep Güven, (2018). “Toplumsal Değişme ve Müzik Beğenilerinin Dönüşümü”, Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları, Sunar, Lütfi, Ed., İLEM Yayınları, sf.75-94.

Uğur Zeynep Güven ve Elyesa Koytak (2018). "Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Bir Literatür Çalışması", Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Hamza Ateş, Ahmet Koçak, Ed., Nobel Yayınları, İstanbul, ss.161-172.

Uğur Zeynep Güven, ve DURMUŞ, M., (2018). "Düzce İli Bağımlılıkla Mücadelede Eğitimcilerin Yaklaşımları: Tecrübe, Tespitler ve Teklifler", Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Hamza Ateş, Ahmet Koçak, Ed., Nobel Yayınları, İstanbul, ss.275-286.

Ayşe Polat, “Sırat-ı Müstakim ve Okuyucu Mektupları: Sorulan, Tartışılan ve İnşa Edilen İslam,” içinde “İslam’ı Uyandırmak”: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler. 2018

Elyesa Koytak, “İkinci Yeni ve İslamcılığın Yeniden Doğuşu: Sezai Karakoç’un Şiir Sanatı Dergisi” içinde “İslam’ı Uyandırmak”: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler. 2018

Elyesa Koytak, ve A. Said Arı, "Bağımlılıkla Mücadelede Emniyet Teşkilatı: Kurumsal Tecrübe, Tespitler ve Teklifler", Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Hamza Ateş & Ahmet Koçak, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.303-320, 2018

Lutfi Sunar  (2017). İskoç Ahlâk Teorisi ve Öteki: Aydınlanma ve Avrupamerkezci Modernitenin Oluşumu. içinde L. Sunar & S. Varlık (Ed.), Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki (ss. 129–164). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Lütfi Sunar & Kaya Yunus (2016), Türkiye’de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler, içinde L. Sunar (Ed.) Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Ankara: Matbu Kitap

Lütfi Sunar  (2016). Giriş: Türkiye’de Tabakalaşma ve Eşitsizliği Tartışmak,  içinde L. Sunar (Ed.), Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik (ss. 267-317), Ankara: Matbu Kitap

Lütfi Sunar (2016). Tocqueville ve Öteki: Sömürge, Kölelik ve Eşitsizlik. içinde A. de Tocqueville, Sömürge ve Kölelik  Öteki Üzerine Seçme Yazılar, L. Sunar (Ed.) (ss. 15–64). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Güven U.Z. (2016). "Çok Merkezli Kent, Mekânsallık ve Kültür: Süreklilikler ve Kopuşlar", Buruk Şenlik: Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Ergur A. (Ed.), Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.279-297

Güven U.Z. (2016). "Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik", Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sunar, L. (Ed.), Matbu Kitap Nobel Akademik Yayınevi, İstanbul, ss.443-465

Güven U.Z. (2015). "Birleştirici ve Çatışmacı Öğelerin Kaynağı Olarak Kültür", Kültür Sosyolojisi Ders Kitabı, Gökalp E. (Ed.), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-21

Ulusal Dergiler 

Ayşe Polat, “Osmanlı’da Matbu İslam’ın Onay ve Denetimi: Tedkik-i Mesahif ve Müellefat-ı Şer’iyye Meclisi, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi.2018

Ahmet Tak, "Sabri Ülgener, İktisadi Hayat, Tasavvuf, Geleneksel Dünya ve İslam'ın Yeni Teolojisi", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Güz, Sayı 10, 2017

Lütfi Sunar (2018).  Kemal Karpat Neden Göz Ardı Edildi? Modernleşmeye Dair Farklı Bir Bakış.  Tezkire(64), 31-56. (Kontrol No: 4722745)    

Uğur Zeynep Güven, "Popüler Kültür ve Senfonik Müzik Karşılaşması: 2000'li Yıllarda Bir Sınıfsal Gösterge ve Pazarlama Mekanizması olarak "Popüler Klasik Müzik"", Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Popüler Kültür Özel Sayısı, vol.36, pp.131-156, 2017

Elyesa Koytak. “Murat Belge: Şairaneden Şiirsele Türkiye’de Modern Şiir,” İnsan & Toplum, 8(2), 2018, 114-120

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

Ayşe Polat, “Late Ottoman Regulations on Sufi Orders and Practices,” World Congress of Middle Eastern Studies., 2018

Uğur Zeynep Güven, “Postkolonyal Antropolojide Tarihsellik: Göç, Müzik ve Kimlik İlişkisi Açısından Rebetiko Müzik kültürü Örneği”, VII. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Tarihsellik ve Toplumsallık, Ankara, 16-18 Mayıs 2018

Güven U.Z., "Liquid Surveillence on Musical and Cultural Practices: New Strategies of Self-Presentation on Social Media", I. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.7-7

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

Güven U.Z., "Lefebvre ve Tolan Sosyolojisinde Mekânsallık Kavramı ve Eşitsizliklerle İmlenen Kent Kültürü", VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.47-47

Güven U.Z., "Çok Merkezli Kentte Anomi ve Yabancılaşma", 2.Barlas Tolan Konferansları, Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-13 Aralık 2016, ss.1-1

Güven U.Z., "Yeni Orta Sınıf Müzik Tercihleri, Omnivorluk ve Dönüşen Kültürel Kapital", III.Pierre Bourdieu Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2016, ss.12-12

Güven U.Z., "Orta Sınıf, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kültürel Tercihler", Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik Çalıştayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ocak 2016, ss.4-4

Projeler

Lütfi Sunar (Araştırmacı). Language Acts Worldmaking, Diğer (Uluslararası), UK Research Council Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-Devam Ediyor (Uluslararası)

Lütfi Sunar (Yürütücü). Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi Oluşturma Projesi, TÜBİTAK Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2015 (Ulusal)

Lütfi Sunar (Araştırmacı) Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Kapasitesinin Artırılması Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-2017 (Ulusal)

Lütfi Sunar(Yürütücü) Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Değişim, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2015-2017 (Ulusal)