SOSYOLOJİ

Misyon-Vizyon

Misyon

Öğrencilerini araştırma yapmaya sevk eden, alanında donanımlı, bilgili, bireysel sorumluluk ve yüksek ahlaki değerler sahibi yurttaşlar olarak hayata hazırlamak; onları bilim, ekonomi, kültür ve sosyal bilimler alanlarında yarının belirleyici aktörleri kılarak ulusal ve uluslararası topluma katkı vermektir. Bu sayede üniversitemiz tüm öğrenciler ve araştırmacılar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olacaktır. Ayrıca öğrencilerini belli niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar alan aktif kişiler durumuna getirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz, mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi esas alacaktır.

Vizyon

Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.