SOSYOLOJİ

Araştırma Gündemi Başlıyor

04.10.2019

Farklı konularda araştırmalar yapan konuklarımızla araştırmalarının sonuçlarının tartışacağımız Araştırma Gündemi programımızın ilkinde Koç Üniversitesinden Çetin Çelik konuğumuz olacak ve "Eğitim ve Sosyal Hareketlilik" konusundaki araştırmalarını bizlerle paylaşacak.

Konuşmada farklı toplumsal sınıftan ebeveynlerin çocuklarının sınıfsal pozisyonunu yükseltmek ve korumak için geliştirdikleri stratejilere odaklanılacaktır. Okul başarısı ve okuldan alınan sertifikalar sınıfsal pozisyonun ve iş hayatındaki gelir ve statünün en önemli belirleyenleridir. Türkiye eğitim sisteminde merkezi sınavlar lise türünü, üniversiteyi ve dolayısıyla da hayat şanslarını belirleyici roller oynamaktadır. Tam da bu bağlamda, merkezi sınavları odağa alarak öğrenci profili sosyoekonomik açıdan düşük, orta ve yüksek olan üç ortaokuldaki ebeveyn-öğrenci çiftlerinden üç yıl boyunca veriler toplanmıştır. Konuşmada bu veriler paylaşılacak ve veli stratejilerinin sınıfsal boyutu karakterize edilecektir.

Tarih: 10 Ekim 2019 Perşembe, 16:00
Yer: Göztepe Güney Kampüs Edebiyat Fakültesi Toplantı Odası (B 118)

Çetin Çelik doktorasını 2012 yılında Bremen Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden aldı. 2016 yılından beri Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. 2018/2019 yılı boyunca Fulbright bursu ile Harvard üniversitesinde halen araştırmalarına devam etmektedir. Çetin Çelik Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi ve Koç Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezlerinde aktif araştırmalar yürütmektir. Çalışma alanları arasında eğitim eşitsizlikleri ve göç sosyolojisi, etnisite ve kurumsal eşitsizlikler bulunmaktadır. Son dönemde yayımlanan makalelerinden bazıları ve bu makalelerin yayımlandıkları dergiler şunlardır: Educational Inequalities within the Context of Turkish Community in Germany (2019, NOMOS Verlag). Schools and Refugee Children: The Case of Syrians in Turkey (International Migration). Disadvantaged, but morally superior: ethnic boundary making strategies of second-generation male Turkish immigrant youth in Germany, (Identities: Global Studies in Culture and Power, 2017), Parental networks, ethnicity, and social and cultural capital: the societal dynamics of educational resilience in Turkey, (British Journal of Sociology of Education, 2016)