SOSYOLOJİ

Sosyoloji Bölüm Kitaplığımız Her Geçen Gün Zenginleşiyor!

25.10.2019

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜM KİTAPLIĞI

 1. 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim – Faruk Alpkaya ve Bülent Duru, Der.
 2. 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi – C. Dela Campagne
 3. 20. Yüzyıl Siyasal Düşünceler Tarihi – Terence Ball ve Richard Bellamy
 4. 21. Yüzyıla Girerken Türkiye – Semih Varlıer, Haz.
 5. 50 Soruda Antropoloji – Sibel Özbudun ve Gülfem Uysal
 6. 9/11 New York – İstanbul – Alan Duben, Feride Çiçekoğlu, Murat Belge, Jean Baudrillard
 7. Açılın Gençler Geliyor: Y ve Z Nesilleri – Fatoş Karahasan
 8. Adorno Sözlüğü – Roger Behrens
 9. Ahir Zamanlarda Yaşarken – Slavoj Zizek
 10. Aile Araştırmaları – Asuman Altay
 11. Aile İçi Şiddet Kadının ve Çocuğun Korunması – Aliye Mavili
 12. Aile Sosyolojisi Yazıları – Mustafa Aydın, Ed.
 13. Aile ve Şiddet Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet – Sezer Ayan
 14. Ailenin Serencamı Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması – Ahmet Murat Aytaç
 15. Aileyi Anlamak Disiplinler Arası Yaklaşım – Nurgün Oktik ve Halime Ünal Reşitoğlu
 16. AK Parti Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri – Hakan Yavuz, Ed.
 17. Akademik Aklın Eleştirisi Pascalca Düşünme Çabaları* – Pierre Bourdieu
 18. Aklın Zaferi Felsefe Tarihi 3 – Anne Baudart ve Diğ.
 19. Alman İdeolojisi – Karl Marx ve Friedrich Engels
 20. Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi – Frederic Vandenberghe
 21. Altkültür Tarzın Anlamı – Dick Hebdige
 22. Altkültür Toplumsalın Parçalanışı – Chris Jenks
 23. Anadolu’da Kan Davası Yaşamak İçin Öldürmek – Artun Ünsal
 24. Ankara’nın Kamusal Yüzleri Başkent Üzerine Mekân-Politik Tezler – Güven Arif Sargın, Der.
 25. Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış – Conrad Phillip Kottak
 26. Apaçi Gençlik Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri İstanbul’da Apaçi Altkültür Grupları – Ömer Miraç Yaman
 27. Avrupa’da Aile – Jack Goody
 28. Avrupa’nın Doğu İmajı – Rana Kabbani
 29. Aylak Sınıfının Teorisi – Thorstein Veblen
 30. Barakadan Gecekonduya Ankara’da Kentsel Mekânın Dönüşümü 1923-1960 – Tansı Şenyapılı
 31. Başkalarının Kiri Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin
 32. Beden Sosyolojisi – Kadir Canatan, Ed.
 33. Benlik ve Toplum Sembolik Etkileşimci Sosyal Psikoloji – John P. Hewitt ve David Shulman
 34. Bildiğimiz Dünyanın Sonu Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim – Immanuel Wallerstein
 35. Bilginin Arkeolojisi – Michel Foucault
 36. Bilim Sosyolojisi İncelemeleri – Bekir Balkız ve Vefa S. Öğütle
 37. Bilimin Toplumsal Kullanımları Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin* – Pierre Bourdieu
 38. Bilimsel Bir Kültür Teorisi – B. Malinoswki
 39. Bir Fotoğrafı Anlamak – John Berger
 40. Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği – Tanıl Bora ve Diğ.
 41. Bu Çamuru Beraber Çiğnedik Bir Gecekondu Mahallesi Hikâyesi – Burcu Şentürk
 42. Bu Ülke – Cemil Meriç
 43. Buhranlarımız ve Son Eserleri – Said Halim Paşa
 44. Bürokrasinin İcadı Fransa, B. Britanya ve ABD’de Devlete Hizmet Etmek 18.-20. Yüzyıl – Françoise Dreyfus
 45. Büyük Dönüşüm Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri – Karl Polanyi
 46. Cinsiyet, Irk ve Sınıf – Lynn S. Chancer ve Beverly Xaviera Watkins
 47. Cogito Düşünce Dergisi 1996/6-7 Şiddet
 48. Cogito Düşünce Dergisi 1996/8 Kent ve Kültürü
 49. Cogito Düşünce Dergisi 2003/35 Yeni İstanbul Odak Şiddeti Seyretmek
 50. Cogito Düşünce Dergisi 2009/58 Feminizm
 51. Cogito Düşünce Dergisi 2011/65-66 Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram
 52. Cogito Düşünce Dergisi 2012/70-71 Michel Foucault
 53. Cogito Düşünce Dergisi 2014/76 Pierre Bourdieu
 54. Cogito Düşünce Dergisi 2016/82 Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak
 55. Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi – Brian Fay
 56. Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Margaret M. Poloma, Eos Yay.
 57. Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin Genişletilmesi* – Ruth A. Wallace ve Alison Wolf
 58. Çağdaş Toplum Kuramından Portreler – Bryan S. Turner ve Anthony Elliott
 59. Çokkültürcülük – Charles Taylor
 60. Damga Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar  – Erving Goffman
 61. Damgalanan Mekânda Yaşam: Bir Kentin “Öteki”si Olmak – Elif Gezgin
 62. Değişen Toplum Yapısı – Mübeccel B. Kıray
 63. Değişen Toplumda Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar – Nurşen Adak
 64. Deleuze Sözlüğü – François Zourabichvili
 65. Demir Çelik Karabük Bir İşçi Kentinin Hikâyesi – Ali Karatay
 66. Derrida Sözlüğü – Niall Lucy
 67. Devlet, Ocak, Dergâh 12 Eylül’den 1990’lara Ülkücü Hareket – Tanıl Bora ve Kemal Can
 68. Disiplinlerin Kaosu – Andrew Abbott
 69. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 1 Yıl 1 Devlet
 70. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 12 Yıl 3 Türk Düşünce Serüveni: Akademidekiler
 71. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 15 Yıl 4 Popüler Kültür
 72. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 44 Yıl 11 Etnisite
 73. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 55 Yıl 14 Karl Marx
 74. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 63 Yıl 16 Toplumsal Cinsiyet I
 75. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 64 Yıl 16 Toplumsal Cinsiyet II
 76. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 67 Yıl 17 Şehir Yazıları – I
 77. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 68 Yıl 17 Şehir Yazıları – II
 78. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 69 Yıl 17 Kitle ve İktidar
 79. Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus – Ferhunde Özbay
 80. Dünden Bugüne Türkiye: Tarih, Politika, Toplum ve Kültür – Metin Heper
 81. Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı – Memet Zencirkıran, Ed.
 82. Dünya Eşitsizlik Raporu 2018 – Piketty, Alvaredo ve Diğ.
 83. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları – Hilmi Ziya Ülken
 84. Edebiyat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama – Ömer Naci Soykan, Der.
 85. Edepsizlik, Anarşi Ve Gerçeklik – Crispin Sartwell
 86. Eğitim Sosyolojisi – Mehmet Devrim Topses
 87. Eğitim Sosyolojisi – Serkan Ünsal ve Abdullah Çetin
 88. Eğitim Sosyolojisi Kavramlar ve Sorunlar – İsmail Doğan
 89. Eğitim ve Sosyoloji – Emile Durkheim
 90. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı* – Karl Marx
 91. Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü – Erhan Nalçacı ve Diğ.
 92. Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı – Selma Arıkan ve Emine Ayyıldız
 93. Engellilik Sosyolojisi – Esra Burcu
 94. Ereğli Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası* – Mübeccel B. Kıray
 95. Eril Tahakküm – Pierre Bourdieu
 96. Etkileşim Ritüelleri – Erving Goffman
 97. Etnografik Hikâyeler: Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri – Rabia Harmanşah
 98. Etnoloji Sözlüğü – Vedat Veyis Örnek
 99. Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü – Süleyman Hayri Bolay
 100. Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi – Taner Timur
 101. Felsefenin Aşılması ve Gerçekleştirilmesi Cilt I: Devrimin Cebri Hegel’den Marx’a – Hans Heinz Holz
 102. Foucault ve Derrida Aklın Öteki Yüzü  - Roy Boyne
 103. Foucault’nun Özgürlük Serüveni Bir Düşünce Etiğine Doğru – James W. Bernauer
 104. Foucault’yu Marx’la Okumak – Jacques Bidet
 105. Frankfurt Okulu – H. Emre Bağçe, Ed.
 106. Fransa’da Felsefenin Kırk Yılı Sartre’dan Deleuze’e Tekil Düşünce – Christian Descamps
 107. Fransız Felsefesinin Macerası 1960’lardan Günümüze – Alain Badiou
 108. Gecekondu Gezegeni – Mike Davis
 109. Geçiş Sürecinde Türkiye – Irvin Cemil Schink ve E. Ahmet Tonak
 110. Gençlik Halleri 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak – Demet Lüküslü ve Hakan Yücel, Der.
 111. Gençlik Sosyolojisi Politik Toplumsallaşma ve Gençlik – Hayati Beşirli
 112. Georg Simmel: Sosyolog, Sanatçı, Düşünür-Ed. Jale Özata Dirlikyapan
 113. Gerçeğin Ardından Bir Antropoloğun Gözünden İki İslam Ülkesinin Son Kırk Yılı – Clifford Geertz
 114. Gezegensel Ütopya Tarihi Kehanetsel Kentten Küresel Topluma – Armand Mattelart
 115. Göç Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı 2 Temmuz-Ağustos 2018
 116. Göç Sosyolojisi Batı Eksenli Dünya Düzeni ve Dış Göç Dinamiği – Kübra Yücel Yönlü
 117. Göçler Ülkesi Alkışlar, Göçmenler, Araştırmacılar – Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş
 118. Görme Biçimleri – John Berger
 119. Gözlemcinin Teknikleri On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine – Jonathan Clay
 120. Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar – Nilüfer Göle
 121.  Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu* – Erving Goffman
 122. Günümüzde Sosyal Teori – Anthony Giddens ve Jonathan Turner
 123. Habitat II Kent Zirvesi İstanbul ’96 Uluslararası Bilimsel Toplantı 3-12 Haz. 1996 2 Cilt Takım
 124. Hamburger Cumhuriyeti Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü  - Eric Schlosser
 125. Hapishanenin Doğuşu Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak – Michel Foucault
 126. Haricîler (Outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması – Howard S. Becker
 127. Hayali Doğu Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Politik Bakışı – Thierry Hentch
 128. Hobo Evsiz Adamın Sosyolojisi – Nels Anderson
 129. Hukuk Sosyolojisi – Yasemin Işıktaç ve Umut Koloş
 130. İbn Haldun’da İnsan ve Medeniyet – Aytekin Demircioğlu
 131. İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa – Nilüfer Göle
 132. İdeoloji – Şerif Mardin
 133. İdeoloji ve Popüler Protesto – George Rudé
 134. İmam Hatip Okulları, İnanç, Siyaset ve Eğitim – İren Özgür
 135. İnsan, Toplum ve Haklar Esin Küntay’a Armağan – Ayşe Durakbaşa, Haz.
 136. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı – Jean-Jacques Rousseau
 137. İnsanlığın Medeniyet Destanı – Roger Garaudy
 138. İntihar Bir Toplumbilim İncelemesi* – Emile Durkheim
 139. İslamın Yeni Kamusal Yüzleri – Nilüfer Göle
 140. İstanbul İmparatorluk Başkentinden Megakente – Yavuz Köse, Ed.
 141. İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru Atölye, Panel Çalışmaları – TMMOB
 142. İstanbul Kimin Şehri? Kültür, Tasarım, Seyirlik ve Sermaye – Dilek Ö. Koçak
 143. İstanbul Küresel İle Yerel Arasında – Çağlar Keyder
 144. İstanbul Müstesna Şehrin İstisna Hali – Ayşe Çavdar ve Pelin Tan
 145. İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri – Korkut Boratav
 146. İstanbul’da Bekâr Kadın Olmak – Ceren Lordoğlu
 147. İstanbul’da Bir Kent Kondu: Ümraniye – Sema Erder
 148. İstanbul’da Rock Hayatı Sosyolojik Bir Bakış – Ali Akay ve Diğ.
 149. Kadınsız Kentler: Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediye Politikaları – Gülay Günlük Şenesen
 150. Kamusal Alanda İlişkiler Toplu Yaşamın Mikro İncelemeleri – Erving Goffman
 151. Kapital 3 Cilt Takım – Karl Marx
 152. Kapital’e Giriş – Michael Heinrich
 153. Karşılaşmalar Etkileşim Sosyolojisinde İki Çalışma – Erving Goffman
 154. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor* – Marshall Berman
 155. Kenarın Kitabı “Ara” da Kalmak, Çeperde Yaşamak – Funda Şenol Cantek, Der.
 156. Kent Sosyolojisi Çalışmaları Türkiye Perspektifinden – Örgen Uğurlu ve Diğ.
 157. Kent Üzerine Özgür Yazılar – Cem Ergun ve Diğ.
 158. Kent, Aile, Tarih – Alan Duben
 159. Kente Dair – Mim Sertaç Tümtaş ve Diğerleri, Bağlam Yayınları
 160. Kentlerin Dönüşümü Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam – David C. Thorns
 161. Kentleşme ve Ailenin Değişimi – Enes Battal Keskin
 162. Kentleşme, Yapı ve Konut 1923 – 1950 Dönemi – Kudret Emiroğlu ve Süha Ünsal
 163. Kentsel Devrim – Henri Lefebvre
 164. Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük – Melih Ersoy
 165. Kentsel Ulaşım: Ulaşım Sistemi, Toplum Taşım, Planlama, Politikalar – Tülay Kılınçaslan
 166. Kentte Yaşlılık ve Yerel Yönetim Uygulamaları – Hamza Kurtkapan
 167. Kırılgan Temas – Slavoj Zizek
 168. Klasik Sosyoloji Kuramları – George Ritzer
 169. Klasik Sosyoloji* – Bryan S. Turner
 170. Klasik Sosyolojik Teori Sosyolojinin Vaadinin Yeniden Keşfi – Glenn A. Goodwin ve Joseph A. Scimecca
 171. Klasik ve Çağdaş Teoriye Giriş Eleştirel Bir Perspektif – Berch Berberoğlu
 172. Kliniğin Doğuşu Tıbbî Algının Arkeolojisi – Michel Foucault
 173. Kolonyalizm ve Postkolonyalizm – Ania Loomba
 174. Köşebaşı Toplumu Bir İtalyan Kenar Mahallesinin Toplumsal Yapısı – William Foote Whyte
 175. Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış – Hatice H. Özkoç ve F. Bayrakdaroğlu, Ed.
 176. Küçük Yerler Büyük Meseleler: Sosyal ve Kültürel Antropoloji – Thomas Hylland Eriksen
 177. Kültür / Culture 2. Baskı – Lisa Gezon ve Conrad Kottak, Nobel Yay.
 178. Kültür Değişmeleri Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik – Mümtaz Turhan
 179. Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar* – Ayfer Bartu Candan
 180. Kültür Eleştirisi Kültürel Kavramlara Giriş – Arthur Asa Berger
 181. Kültür Emperyalizmi Manevi Sömürgecilik – Ahmet Kabaklı
 182. Kültür Kalıpları – Ruth Benedict
 183. Kültür ve Emperyalizm – Edward Said
 184. Kültür ve Toplum Güncel Tartışmalar – Jeffrey C. Alexander
 185. Kültürel Eleştiri Olarak Antropoloji – George E. Marcus ve Michael M. J. Fischer
 186. Kültürel Emperyalizm Eleştirel Bir Giriş – John Tomlinson
 187. Kültürel Kuram – Philip Smith
 188. Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar Korkut Boratav’a Armağan – A. H. Köse
 189. Maddi Kültürü Anlamak  – Ian Woodward
 190. Mahalle Baskısı Şerif Mardin’in Tezlerinden Hareketle İslam, Laiklik Ve Demokrasi – Ruşen Çakır
 191. Mahremiyetin Dönüşümü Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm – Anthony Giddens
 192. Makbul Vatandaşın Peşinde II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi – Füsun Üstel
 193. Max Weber ve Kültür Sosyolojisi – Ralph Schroeder
 194. Medeniyetler Diyaloğu – Roger Garaudy
 195. Medya Ne ki… Her Şey Yalan! Kent Yoksullarının Günlük Yaşamında Medya – Hakan Ergül ve Diğ.
 196. Medya ve Toplum İlişkileri Televizyon Haberlerinde Şiddet – Tahir Karaboğa
 197. Mekân, Kültür, İktidar Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler – Ayşe Öncü ve Petra Weyland, Der.
 198. Mekânları Tüketmek – John Urry
 199. Melez Desenler İslam ve Modernlik Üzerine – Nilüfer Göle
 200. Mesleğin İncelikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür* – Howard S. Becker
 201. Michel Foucault – Didier Eribon
 202. Milli Devlet Kültürü Türkiye YansımalarıÖmer Say
 203. Mimari ve Kentsel Koruma Nur Akın’a Armağan – K. Kutgün Eyüpgiller ve Z. Eres
 204. Moda ve Gündemleri Giyimde Sınıf, Cinsiyet ve Kimlik – Diana Crane
 205. Modern Devlet ve Polis Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetim – Ferdan Ergut
 206. Modern İstanbul’un Doğuşu Bir Kentin Dönüşümü ve Modernizasyonu – Murat Gül
 207. Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme – Nilüfer Göle
 208. Modern Sosyoloji Kuramları* – George Ritzer ve Jeffrey Stepnisky, De Ki 8. Basım
 209. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü – William Outhwaite, İletişim Yayınları
 210. Modern Türkiye’de Başörtüsü Sorunu – Elisabeth Özdalga
 211. Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya – Krishan Kumar
 212. Modernliğin Sonuçları – Anthony Giddens
 213. Modernliğin Sosyolojisi – Peter Wagner
 214. Modernlik ve Müphemlik – Zygmunt Bauman
 215. Mülk, Mahal, İnsan İstanbul’da Kentsel Dönüşüm – Asuman Türkün, Der.
 216. Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği – Oğuz Işık
 217. Ordu ve Siyaset 27 Mayıs – 12 Mart – Kurtuluş Kayalı
 218. Osmanlı Ailesi Sosyolojik Bir Yaklaşım – İsmail Doğan
 219. Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Hukuk ve Modernleşme – Ejder Okumuş, Ahmet Cihan ve M. Avcı
 220. Osmanlı Toplumunda Aile – İlber Ortaylı
 221. Osmanlı’da Günlük Yaşam – Raphaela Lewis
 222. Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı – Orhan Türkdoğan
 223. Osmanlıda Kültürel Hayat – Fatih Akçe
 224. Oyunun Ötesinde Spor Sosyolojisi Çalışmaları – İlknur Hacısoftaoğlu ve Diğ.
 225. Özne ve İktidar Seçme Yazılar 2 – Michel Foucault
 226. Özneler, Durumlar ve Mekânlar Toplum ve Mekân Mekânları Kurgulamak – İ. Emre Işık ve Yıldırım Şentürk, Der.
 227. Para ile Akraba Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği – Jenny B. White
 228. Politika Sözlüğü – Zekeriye Yıldız
 229. Popüler Kültür Çalışmaları Kuramlar ve Metotlar – John Storey
 230. Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası – David Rowe
 231. Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü – Stuart Sim, ebabil Yay.
 232. Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri – John W. Murphy
 233. Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye – Hasan Bülent Kahraman
 234. Postmodernitenin Kökenleri – Perry Anderson
 235. Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi – Oya Morva
 236. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu – Max Weber Çev. Zeynep Gürata, Ayraç Yay.
 237. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Tam Metin – Max Weber Çev. Emir Aktan, Alter Yay.
 238. Proudhon’dan Deleuze’e Anarşist Felsefe Sözlüğü – Daniel Colson
 239. Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru* – Ulrich Beck
 240. Sağlık Antropolojisi – Nuran Elmacı
 241. Sağlık Sosyolojisi – Zafer Cirhinlioğlu
 242. Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar – Nurşen Adak
 243. Sağlık ve Hastalık Ekonomik ve Sosyolojik Bakış Açısıyla – Burhan Baloğlu
 244. Sanat Dünyaları- Howard S. Becker
 245. Sanat Sosyolojisi – Nathalie Heinich, Bağlam Yayıncılık
 246. Sanat Sosyolojisi Kuram ve Uygulama – Ömer Naci Soykan, Der.
 247. Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları – Krishan Kumar
 248. Sanayileşme ve Ekonomik Gelişmenin Sosyolojisi – Metin Erol
 249. Seküler Yaşam ve Şifacılık Modern Türkiye’de Kayıp ve Adanmışlık – Christopher Dole
 250.  Sermaye Muamması Kapitalizmin Krizleri – David Harvey
 251. Sermayenin Mekânları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru – David Harvey
 252. Sınırları Aşarak Yaşamak: Bir Sosyal Bilimcinin Yaşamından Anılar – Benedict Anderson
 253. Sistematik Aile Sosyolojisi – Mustafa Aydın, Editör
 254. Siyasal Antropoloji – Georges Balandier
 255. Siyasal Sosyoloji – Ali Yaşar Sarıbay
 256. Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler 2 – Şerif Mardin
 257. Siyaset Sosyolojisi – Maurice Duverger
 258. Siyaset Sosyolojisi – Musa Taşdelen
 259. Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori – Anthony Giddens
 260. Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar* – Keith F. Punch
 261. Sosyal Bilim Felsefesi Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri – Ted Benton ve Ian Craib
 262. Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı – Howard S. Becker
 263. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi 2 Cilt Takım – Adam Kuper ve Jessica Kuper
 264. Sosyal Bilimler Felsefesi Pragmatizme Doğru – Patrick Baert
 265. Sosyal Bilimler Tarihini Keşfediyor DTCF Bilim Çevresi ve Sonrası – Hayriye Erbaş, Ed.
 266. Sosyal Bilimleri Anlamak – Roger Tigg
 267. Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine – Jürgen Habermas
 268. Sosyal Hizmete Giriş – Charles Zastrow
 269. Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler – Nurşen Adak
 270. Sosyal Teori ve Sosyoloji Klasikler ve Ötesi – Stephen P. Turner
 271. Sosyal Teorinin Temel Problemleri Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki* – Anthony Giddens
 272. Sosyoloji – Memet Zencirkıran, Dora 7. Baskı
 273. Sosyoloji Açısından Din Dinin Sosyal Müesseseler Üzerindeki Tesirleri – Yümni Sezen
 274. Sosyoloji Dersleri – Emile Durkheim
 275. Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş* – Anthony Giddens
 276. Sosyoloji Kuramları Tarihi – Hans Freyer
 277. Sosyoloji Kuramları* – George Ritzer ve Jeffrey Stepnisky
 278. Sosyoloji Meseleleri* – Pierre Bourdieu
 279. Sosyoloji Nedir* – J. Fichter
 280. Sosyoloji Tarihi – Gaston Bouthoul
 281. Sosyoloji Tarihi Dünya’da ve Türkiye’de – Levent Ünsaldı ve Ercan Geçgin
 282. Sosyoloji Terimleri Sözlüğü – Hasan Güneş
 283. Sosyoloji ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Bilimine Giriş I – Robert Ezra Park
 284. Sosyoloji Yazıları* – Max Weber, Hürriyet Vakfı Yay.
 285. Sosyoloji Yazıları* – Max Weber, İletişim Yay.
 286. Sosyolojide Dört Ana Gelenek – Randall Collins
 287. Sosyolojide Temel Fikirler* – Martin Slattery
 288. Sosyolojide Temel Kavramlar – Anthony Giddens ve Philip W. Sutton
 289. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma – Belkıs Kümbetoğlu
 290. Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tartışmalar – Yümni Sezen
 291. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi – Tom Bottomore ve Robert Nisbet
 292. Sosyolojik Düşünce Sözlüğü – Massimo Borlandi ve Diğ., İletişim Yay
 293. Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar – Rob Stones
 294. Sosyolojik Düşüncenin Evreleri – Raymond Aron
 295. Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi* – Alan Swingewood
 296. Sosyolojik Düşünme Yöntemi Sosyoloji Bilimine Giriş* – Stephen Cole
 297. Sosyolojik Düşünmek* – Zygmunt Bauman
 298. Sosyolojik Paradigmalar – Rudolf Richter
 299. Sosyolojik Tahayyül* – C. Wright Mills
 300. Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi* – Anthony Giddens, Paradigma Yay.
 301. Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları* – Anthony Giddens
 302. Sosyolojinin Felsefi Kökenleri – Ted Benton
 303. Sosyolojinin İlkeleri – Henri Mendras
 304. Sosyolojinin Savunusu Makaleler, Yorumlar ve Yanıtlar – Anthony Giddens
 305. Sosyolojiye Çağrı Hümanist Bir Perspektif – Peter L. Berger
 306. Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselleşme – Fikret Başkaya
 307. Spor Sosyolojisi – Ayhan Dever
 308. Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş – Birol Doğan
 309. Suç Korkusu: Türkiye Kentlerinde Bir Alan Araştırması – Esra Banu Sipahi
 310. Suçun Sosyolojisi Cezanın Felsefesi Temel Kavramlar Ve Tartışmalar – Güncel Önkal ve Özgür Sarı
 311. Sybolae In Honorem Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan – Adile Arslan Avar
 312. Şeffaflık Toplumu – Byung-Chul Han
 313. Şehir Modern Kentin Oluşumu – Max Weber
 314. Şiddetin Topolojisi – Byung-Chul Han
 315. Tarihin Yapısökümü – Alun Munslow
 316. Taşraya Bakmak – Tanıl Bora, Der.
 317. Temel Sosyolojik Dikotomiler – Chris Jenks
 318. The Face Of Fashion Cultural Studies in Fashion – Jennifer Craik, Routledge Pub.
 319. Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi – Bryan S. Turner
 320. Tımarhaneler Akıl Hastalarının ve Kapatılmış Diğer Kişilerin Toplumsal Durumu Üzerine Denemeler – Erving Goffman
 321. Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım – Paul Rabinow, W. Sullivan, P. Ricoeur
 322. Toplum İçinde Davranmak Etkileşimlerin Sosyal Düzenine Dair Açıklamalar – Erving Goffman
 323. Toplum Kuramı Tarihsel Bir Bakış* – Alex Callinicos
 324. Toplumbilim Sözlüğü – Orhan Hançerlioğlu
 325. Toplumbilimsel Düşün* – C. W. Mills
 326. Toplumsal Aidiyet ve Gençlik – Duygu Alptekin
 327. Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları – Özgür Sarı ve Ali Esgin
 328. Toplumsal Eylemin Yapısı 2 Cilt Takım – Talcott Parsons
 329. Toplumsal Hareketler – Charles Tilly
 330. Toplumsal Sözleşme veya Siyasal Hukukun Prensipleri – Jean-Jacques Rousseau
 331. Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme – Mübeccel B. Kıray
 332. Toplumsal Yapı Ve Değişme Kuramları Sorokin, Parsons, Dahrendorf, Merton* – Alev Erkilet
 333. Toplumu Anlatmak* – Howard S. Becker
 334. Toplumu Savunmak Gerekir – Michel Foucault
 335. Toplumun Keşfi – Randall Collins ve Michael Makowsky
 336. Toplumun Kuruluşu – Anthony Giddens
 337. Toplumun McDonaldlaştırılması* – George Ritzer
 338. Tutkulu Sosyoloji – Ann Game ve Andrew Metcalfe
 339. Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma – Yavuz Odabaşı
 340. Türk Aile Sosyolojisi Tarih, Gelenek, Modern Zamanlar – İsmail Doğan
 341. Türk Ailesi Antropolojisi – Mahmut Tezcan
 342. Türk Sanayi Toplumu Sanayi Sosyolojisine Giriş  – Orhan Türkdoğan
 343. Türk Sosyoloji Tarihi I. Cilt: Ön Koşullar – H. Bayram Kaçmazoğlu
 344. Türk Sosyoloji Tarihi II. Cilt: II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e – H. Bayram Kaçmazoğlu
 345. Türk Sosyoloji Tarihi III. Cilt: Yeni Türkiye’de Sosyolojinin Düşünsel ve Kuramsal Temelleri – H. Bayram Kaçmazoğlu
 346. Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar Öncüleri ve Temelleri Çerçevesinde Yaklaşımlar – H. Bayram Kaçmazoğlu
 347. Türk Tarihinin Sosyolojisi – Orhan Türkdoğan
 348. Türk Tarihinin Sosyolojisi 1. Kitap – Orhan Türkdoğan, Hasret Yay.
 349. Türkçülüğün Esasları* – Ziya Gökalp
 350. Türkiye Seçim Tarihi 1876 – 2003 Arası Seçimler, Darbeler, Demokrasi – Kerem Ozan Girgin
 351. Türkiye Sözlüğü: Siyaset, Toplum ve Kültür – Metin Heper
 352. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi 2 Cilt* – Hilmi Ziya Ülken, 1966 Baskısı
 353. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi* – Hilmi Ziya Ülken
 354. Türkiye’de Değişimin Dinamikleri Köylülükten Çıkış Yolları – Vedat Bilgin
 355. Türkiye’de Dün-Bugün Dönüşümleri – Gülsen Bal, Ed.
 356. Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi – İsmail Cem
 357. Türkiye’de Sosyolojinin Yüzyıllık Serüveni – Hale Okçay, Ed.
 358. Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme* – Kemal H. Karpat
 359. Türkiye’nin 68i Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi – Demet Lüküslü
 360. Türkiye’nin Sosyo-Politik Biçimlenmesinde Mavera Dergisi – Ahmet Cihan ve Ömer Say, Ed.
 361. Ulus ve Parçaları Kolonyal ve Post-Kolonyal Tarihler – Partha Chatterjee
 362. Ulusalcılık İdeolojik Önderlik ve Takipçileri – Doğan Gürpınar
 363. Uygulamalı Kültürel Sosyoloji – Laura Desfor Edles
 364. Uygulamalı Sosyolojik Çalışmalar: Pratikten Teoriye – Adem Sağır
 365. Ütopyalar Sözlüğü – Michele Riot-Sarcey ve Diğ.
 366. Vârisler Öğrenciler ve Kültür – Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron
 367. Weber’in Metodolojisi Kültür ve Toplum Bilimlerinin Birleşimi – Fritz Ringer
 368. What Is Sociology ?* – Norbert Elias
 369. XIX. Yüzyılda Bir Aile Cinayeti – Michel Foucault, Ed.
 370. Yaşlanma ve Yaşlılık Disiplinlerarası Bakış Açıları – Alan Duben
 371. Yeni Bir Çağ Hayali Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar – Sheila Rowbotham
 372. Yeni Bir Hayat Kurmak Kadınlar Anlatıyor Babalık, Evlilik ve Boşanma – M. Esra Yıldırım
 373. Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar* – Ayfer Bartu Candan
 374. Yeni Kentsel Kriz Soylulaştırma, Eşitsizlik ve Seçkinler Şehri ile Gelen – Richard Florida
 375. Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu – Şerif Mardin
 376. Yeni Toplum Görüşü ve Lanark Raporu – Robert Owen
 377. Yeniden Üretim Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri – Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron
 378. Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri – Necmi Erdoğan
 379. Zaman Üzerine – Norbert Elias
 380. Zamanın Kokusu Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme – Byung-Chul Han
 381. Zihin, Benlik ve Toplum – George Herbert Mead
 382. Ziya Gökalp Kitaplar 1 Bütün Eserleri Bir – Şevket Beysanoğlu ve Diğ.
 383. Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi Orhan Türkdoğan

* Yıldız ile gösterilen kitaplar Sosyoloji Bölümü Doktora Yeterlik Sınavı için tavsiye edilen okuma listesinde yer alan kitaplardır.