SOSYOLOJİ

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi (Meslekler) başvuruya açıldı!

14.11.2018

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi (TYAA) II: “Meslekler”

4-5 Mart 2019, İstanbul

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Toplumsal Yapı Araştırmaları kapsamında bir atölye çalışması düzenleniyor. İlki 2016 yılında düzenlenen bu atölyenin ikincisi 4-5 Mart 2019 tarihinde “Meslekler” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim yaşanmaktadır. İktisadi, siyasi ve teknik sistemler değişmekte ve bunlara bağlı olarak sosyal yapıda da önemli değişimler gerçekleşmektedir. Özellikle iktisadi yapının hızlı dönüşümü neticesinde mesleklerde çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Eskinin itibarlı ve yerleşik meslekleri hızla bu konumlarını kaybetmekte ve yeni meslekler çok hızlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma yaşamı, eğitim ve sosyal hareketlilik gibi bir dizi alanda da değişimler gerçekleşmekte ve bunun sosyal ilişkilere dramatik yansımaları olmaktadır. Ülkemizde meslek araştırmaları bugüne kadar hak ettiği yeri elde edememiştir. Ayrıca mesleklerin gelişimini ve değişimini takip eden sistematik araştırmalara da rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla meslekleri toplumsal yapı, tabakalaşma ve çalışma yaşamı ile ilişkili olarak ele almak, meselenin farklı yönleriyle derinlikli bir biçimde, tartışılmasına zemin hazırlayacaktır. Dahası konunun bu çok boyutlu analizi Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamak ve açıklamak bakımından da mevcut çalışmalara ciddi katkılar sağlayacaktır. 

Bu atölyede meslekler, çalışma yaşamı ve sosyal yapı konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir: 

 • Türkiye’de meslekler ve sosyal hareketlilik
 • Meslek çalışmalarında teori ve yöntem
 • Meslek çalışmalarında yönelimler ve eğilimler
 • Mesleki itibar ve sosyal konum
 • İktisadi değişimler ve mesleklere yansıması
 • Çalışma yaşamında değişimler
 • Sınıf atlama ve yukarı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler
 • Sınıf kaybı, proleterleşme, aşağı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler
 • Fordizmden postfordizme mesleklerdeki farklılaşmalar ve toplumsal yapıdaki etkileri
 • Küreselleşme ve meslekler
 • Toplumsal cinsiyet ve meslekler
 • Prekarya, güvencesizlik ve mesleklerin değişimi
 • Eğitim sistemi ve meslek eğitimi
 • Endüstri 4.0 ve mesleklere yansıması
 • Mesleki gelişim ve kariyer
 • Meslek seçimi ve mesleki gelişim
 • Geleceğin meslekleri ve mesleki yapı

Atölyede ele alınabilecek konular sadece bunlarla sınırlı değildir; ilişkili başka konular da teklif edilebilir. 10-12 tebliğin detaylı bir biçimde tartışılmasının hedeflendiği Atölyede program buna göre oluşturulacaktır. Atölye bildirilerinin ESCI’de taranan Journal of Economy Culture and Society dergisinde (dergipark.gov.tr/jecs) bir özel sayı olarak olarak yayımlanması planlanmaktadır.

Atölyeye başvurunun 31 Aralık 2018 tarihine kadar tyap.net/atolye2 adresinde yer alan form üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuruda sunulması planlanan çalışmanın amaç, kapsam, hedef, yöntem ve çıktılarını anlatan 400-500 kelimelik bir geniş özetin gönderilmesi beklenmektedir.  Atölye hakkında detaylı bilgi almak için tyap.net/atolye2 adresini ziyaret edebilir, sorularınıza hızlıca cevap alabilmek için atolye@tyap.net adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi Son Tarih - 31 Aralık 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı - 15 Ocak 2019
Programın İlanı - 15 Şubat 2019
Atölye Tarihi - 4-5 Mart 2019

Bilgi & İletişim
E-posta: atolye@tyap.net