SOSYOLOJİ

Toplumsal Yapı Araştırmalarında Teori ve Yöntem Konulu Lisansüstü Yaz Okulu

29.08.2019

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında Bölümümüzde düzenlenecektir. Lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı program beş gün boyunca dersler ve atölyeler gerçekleşecektir.

Program kapsamında toplumsal yapı, değişim ve tabakalaşma ile ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımlar ve ampirik çalışmaların değerlendirilmesi ve Türkiye toplumsal yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesi planlanmaktadır. Toplumsal yapı çalışmalarının teorik ve güncel durumunun yansıra veri kaynaklarının ve araştırma yöntemlerinin etkili ve sistematik kullanımı ve görselleştirilmesi hususlarında dersler bulunmaktadır. Uygulama atölyeleri ile nitel ve nicel analiz yöntemlerinin seçimi ve tasarımı, farklı veri kaynaklarının kullanım alanları ve verilerin farklı tekniklerle görselleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
Programda eğitimci olarak Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Doç. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Alev Erkilet (İstinye Üniversitesi), Doç. Dr. Özgür Arun (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin Kaya (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Dr. Uğraş Ulaş Tol (Ya-Da) yer alıyor.