SOSYOLOJİ

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu III Başvuruları Başladı

02.07.2022

Sosyal bilimlerin toplumsal sorunların çözümünde rol üstlenmesi beklenir. Sosyal bilimcilerin araştırmalarının bu doğrultuda faydalı olması için tasarımdan uygulamaya kadar özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Günümüzde uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi sosyal bilim araştırmalarının ayırt edici özelliği haline gelmektedir. Sosyal bilimcilerin politika yapım süreçlerine katılımı için bazı özel becerilere sahip olmaları gerekliliği kendisini göstermektedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı’nın yürüttüğü Lisansüstü Yaz Okulu’nun 2022’deki konusu “Sosyal Bilimlerde Politika Yapımı” olarak belirlenmiştir. 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı 18 saatlik eğitim programında üç gün boyunca uygulamalı dersler verilecektir.

Program kapsamında toplumsal sorunların politika odaklı bir şekilde ele alınabilmesi için bir eğitim verilecektir. Eğitimle, lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını politika üretecek şekilde tasarlayacak bir anlayış kazanması, kamu politikası yapım ve analiz süreçlerini kavraması ve sosyal bir meseleyi politika odaklı olarak yazma becerisi edinmesi sağlanacaktır. Programın son gününde uygulamalı olarak katılımcıların her birinin kendi çalışma alanı çerçevesinde yer alan bir konu hakkında bir politika notu taslağı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Programda Prof. Dr. Lütfi Sunar, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr. Yunus Kaya, Dr. Ulaş Uğraş Tol, Dr. Mehmet Köse, eğitimci olarak yer alacaklar.

Sosyal bilimlerde eğitim gören lisansüstü öğrencileri politika odaklı becerilerini geliştirmek üzere Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okuluna davet ediyoruz.

Başvuru Koşulları:

  • Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak
  • Toplumsal yapı araştırmalarının sahasına giren bir alanda (toplumsal değişim, tabakalaşma, meslekler, sosyal hareketlilik, sosyal hareketler, demografi gibi) çalışma yapıyor olmak
  • Yaz Okulu için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ancak katılımcıların kendi seyahat ve konaklamalarını karşılamaları gerekmektedir.

Başvurular 31 Temmuz 2022 tarihine kadar tyap.net/lyo3 adresinden online olarak gerçekleştirilebilir.

Başvuru için tıklayınız