SOSYOLOJİ

Araştırma Gündemi 10: Covid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul'daki Filyasyon Ekiplerinin Tecrübeleri

31.05.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Araştırma Gündemi" etkinliğimiz onuncu serisi ile 31 Mayıs Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Ayşe Polat ve Dr. Zübeyde Demircioğlu'nu ağırlıyoruz. Bu seminerde Polat ve Demircioğlu, TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında gerçekleştirdikleri Covid-19 pandemi sürecinde İstanbul'daki filyasyon ekiplerinin deneyimleri araştırmasının bulgularını ele alacak. Hocalarımız bu konuşmada önce 1002 proje başvurusu ve disiplinlerarası ortak bir grup çalışması yürütme sürecinden bahsedecek ve ardından COVID-19 pandemisinin farklı aşamalarında filyasyonun işleyişi ve ekiplerde görevli sağlık çalışanlarının kendi öznel aktarımını, tecrübelerini ve yorumlarını  ele alacak.

Program 31 Mayıs Salı günü Güney Kampüs C115 numaralı salonda gerçekleşecektir.