SOSYOLOJİ

Araştırma Gündemi 11: Demografi ve Sosyal Politika Araştırmaları

18.10.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Araştırma Gündemi" etkinliğimiz on birinci serisi ile 12 Ekim Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ı ağırlıyoruz. Bu seminerde Aysan, sosyal politika çalışmalarındaki değişimlerin Türkiye ve dünyadaki sosyo-ekonomik dönüşümler ışığında analizini gerçekleştirecek. Bu bakımdan Türkiye’deki oluşumu 1936 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde İçtimaiyat Enstitüsü’nün kurulmasına kadar geri götürebilecek olan bu disiplinin 1982 yılında Sosyal Siyaset ve İş Hukuk’u bölümleri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerine dönüştürülmesi, 1990’lı yıllarda disiplinin İnsan Kaynakları anabilim dalı tarafından domine edilmesi ve 2000’li yıllarla birlikte önem kazanan sosyal politika meselelerinin sosyal politika disiplininin alan kazanmasına imkân verirken bir taraftan da disiplinin sınırlarının muğlâklaşması süreçlerinden bahsederek sosyal politika araştırma ve uygulamalarındaki değişimleri takip edebileceğimiz bir çerçeve sunacaktır. 

Seminer 18 Ekim Salı günü Güney Kampüs C123 numaralı salonda gerçekleştirilecektir.