SOSYOLOJİ

Araştırma Gündemi 9: Misafirlikten Yerliliğe Almanya’ya Göçün 60 Yılı

22.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Araştırma Gündemi" etkinliğimiz dokuzuncu serisi ile 22 Mart Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman'ı ağırlıyoruz. Altmış yılı geride kalan Almanya’ya göç serüvenini konu edinen bu seminerde, toplumsal belleğe işlenen kavramlardaki dönüşümden başlayarak bugün itibariyle Almanya’nın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir etki potansiyeline sahip olan Türk diasporasının oluşumu veriler ışığında ele alınacaktır. Bu çerçevede göçle kurulan ulus aşırı alandaki kimlik örüntüleri, kuşaklar arası geçişler yanında ekonomik ve toplumsal sermaye etkileşimleri incelenerek Almanya özelinde göçün gelecek projeksiyonu tahlil edilecektir.