SOSYOLOJİ

Kitabın Ortası 9: Ayrım (Pierre Bourdieu)

14.12.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Kitabın Ortası" etkinliğimizin dokuzuncu serisi, 14 Aralık Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim elemanı Araş. Gör. Elyesa Koytak'ı ağırlıyoruz. Bu seminerde Koytak, Pierre Bourdieu’nün Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi kitabını eleştirel bir değerlendirmeden geçirecek. Seminerde Bourdieu’nün bu çalışmasının ana hatları, yöntemsel çerçevesi, veri kullanım ve sunma biçimleri tartışılacak; Fransız toplumunda sınıf konumlarının nasıl dağıldığı, sınıf konumlarıyla hayat tarzı örüntüleri arasındaki ilişkinin nasıl ayrıştığı ve kümelendiği, ayrıca eğitim ve çalışma hayatının kültürel sermayenin inşası, muhafazası, yeniden üretimi ve tatbikinde nasıl işlediğine dair bulgular incelenecektir. Son olarak kitabın önerdiği model ve analizin Türkiye toplumu için ne kadar uygun olduğu tartışılacaktır.