SOSYOLOJİ

Sahadan Sesler 5: Nesillerin Değişimini Analiz Etmek

04.10.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Sahadan Sesler" etkinliğimiz beşinci serisi 4 Ekim Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Müdürü Dr. Betül Kurşun Karakoyunlu'yu ağırlıyoruz. Bu seminerde Betül Hoca, Türkiye’de Bürokrasi ve Üç Kuşak Memur-Vatandaş Etkileşimi başlıklı doktora tezi üzerinden nesil çalışmalarına değinecek ve saha deneyimlerini aktaracak. Bu bağlamda nesil çalışmaları, toplumsal dönüşümün ortaya konması için oldukça elverişli araçlar olması itibariyle ele alınacak. Meselenin arka planını sosyal bilimlerde nesiller özelinde yapılan çalışmaların hem neslin ortak tarih, inanç, değer ve davranışlarının ortaya konmasına hem de içinden çıktığı toplumun değişim dinamiklerinin anlaşılmasına olanak sağlaması oluşturacak.

Etkinlik 4 Ekim Salı günü Güney Kampüs C123 numaralı salonda gerçekleşecek.