SOSYOLOJİ

Sosyoloji Konferansları 8: Türkiye'de Emek Rejiminin Dönüşümü

25.10.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Sosyoloji Konferansları" etkinliğimiz sekizinci serisi ile 25 Ekim Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nadir Suğur'u ağırlıyoruz. Bu seminerde Suğur, 1980 sonrası ve özellikle de 2000’li yıllar ile birlikte çok önemli bir dönüşüm içerisine girmiş olan Türkiye’de çalışma yaşamını ele alıyor. Bu dönüşüm çok yönlü olmakla birlikte özellikle istihdam yapısının kırılganlaşması, sendikacılığın etkisizleşmesi, emek rejiminin dönüşümü, formel ve enformel istihdam biçimcilerinin iç içe geçmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinin dışarıya açılması ile birlikte rekabet unsurunun ön plana çıkması çok önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Bir taraftan teknolojik olarak sanayi sektörü önemli bir gelişim gösterirken diğer taraftan da verimliliği ve etkinliği artırmaya yönelik olarak toplam kalite yönetimi anlayışının işletmelerde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Peki tüm bu gelişmeler Türkiye’deki mevcut istihdam yapısını ne ölçüde etkilemiştir? Emeğin dış rekabete açık olması çalışma ilişkilerini ne yönde etkilemiştir? Emek rejiminin dönüşmesi, sendikasızlaşma (etkisiz sendikacılık) esnek istihdam, yeni çalışma biçimleri, kadın istihdamı, geçici ve düzensiz çalışma ne demektir? Türkiye’de devletin çalışma yaşamına ilişkin hukuki düzenlemeleri bu süreci ne yönde ve nasıl etkilemektedir? Bu sunuşta ana hatlarıyla 1980 ve sonrası (özellikle 2000’li yıllar ve sonrası) gelişmelerin emek rejimleri üzerindeki etkilerinin ne yönde olduğu konusu yukarıda sorulan sorular çerçevesinde ele alınıp tartışılacaktır.

Seminer 25 Ekim Salı günü C213 numaralı salonda gerçekleşecektir.