SOSYOLOJİ

Sosyoloji Konferansları 9: Ampirik Bir Araştırma Tasarımımızı Nasıl Daha İyi Hale Getirebiliriz?

29.11.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde düzenlenen "Sosyoloji Konferansları" etkinliğimiz dokuzuncu serisi ile 29 Kasım Salı günü devam ediyor. Programın bu serisinde Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkerim Sönmez'i ağırlıyoruz. Bu seminerde Sönmez, iyi bir ampirik araştırma tasarımının hangi özellikleri ihtiva etmesi gerektiğine değinmek adına araştırma sürecinin iç döngüsü kapsamında kendilerine yeterince dikkat edilmediği ve mahiyetleri aydınlatılmadığı müddetçe araştırmanın tasarlanmasının ve ilerlemesinin mümkün olmadığı dört temel konuyu ele alacak. Bunlar: (i) araştırma süreci sonunda yapılacak çıkarımların neler oldukları, (ii) araştırmacıyı mevcut çıkarımları gözden geçirmeye ve/veya yeni çıkarımlar yapmaya sevk eden bilgi sorununun ne olduğu, (iii) bu sorunun ele alınmasında izlenen yaklaşım biçimlerinin (kuram merkezli ve sorun merkezli) araştırmacıyı neyi yapmaya muktedir kılabileceği ve (iv) incelemenin hangi bilgi biçimlerine dayalı olarak yapılacağı hakkındadır.

Seminer 29 Kasım Salı günü saat 16.00'da Güney Kampüs C213 no'lu salonda gerçekleştirilecektir.