SOSYOLOJİ

TYAA 5: Türkiye'nin Demografisi

08.03.2022

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının beşincisi bu yıl 8 Mart 2022 tarihinde “Türkiye’nin Demografisi” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Program İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüsü’nde C204 numaralı salonda gerçekleştirilecektir. 

Katılım kaydı için tıklayınız.

Kayıt - 12:15-12:30   

Açılış - 12:30-13:00

I.Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Sunar

13:00 - 15:00

Türkiye’de Çalışma Çağındaki Nüfusun Beşeri Sermayesi, 1970-2050

Caner Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dilek Yıldız, Dr., IIASA & Viyana Demografi Enstitüsü

Türkiye İşgücü Piyasalarında Bir Yaş Cezalandırması (Age Penalty) Var Mı?

Gözde Soysal, Araş. Gör., Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF

Şenol Baştürk, Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF

Demografik Perspektiften Türkiye’de Gençlik 

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

II.Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

15:30 - 17:30

Birey-Temelli Göreli Yoksunluk Algısında Yaş ve Eğitimin Etkisi

Hasan Yeniçırak, Dr. Araş. Gör., Siirt Üniversitesi

Dışarıya Göç ve Kırsalın Küçülmesi Bağlamında Yaşlanma ve Yaşlı Bakımı

Didem Danış, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi

Evli Çiftlerin Çocuk Sahibi Olma Eğilimleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Kapanış ve Değerlendirme - 17:30 - 18:00