SOSYOLOJİ

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu II: Veri Okuryazarlığı

06.09.2021

Toplum yapısının hızla değiştiği günümüzde her değişim süreci toplumsal yapının bir başka bileşenini gündeme taşımaktadır. Olayları ve değişimi anlamak, tanımlamak ve değerlendirmek ise uzun vadeye yayılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Halbuki dijitalleşmenin hızlandığı, devletlerin toplumun bileşenlerine dair uzun dönemli ve çok katmanlı verilerini tutulabildiği bir çağda etkili ve görüntünün mahiyetine dair değerlendirmeler yapabilmek mümkündür. İktisadi kalkınmadan siyasi taleplere, aile yapılarından gelir durumlarındaki değişme kadar toplum hakkındaki birçok veri kısa ve uzun vadeli projeksiyonlar yapabilme ve model oluşturmaya imkân sağlamaktadır.  Bu nedenle veri okuryazarlığına sahip toplumbilimcilere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca yönelik kullanarak değerlendirme sunabilen toplumbilimciler Türkiye’nin toplumsal yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesine ve tartışılmasına katkı sağlayacaktır. 

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programının ikincisi 6-7 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı program iki gün boyunca uygulamalı dersler ile gerçekleşecektir. Programda Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Prof. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan Karabekmez (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Dr. Uğraş Ulaş Tol (Ya-Da) eğitimci olarak bulunuyor.

Program kapsamında Türkiye toplumsal yapısının ve değişiminin unsurlarının veri üzerinden analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda katılımcılara veri toplama ve analizi, farklı veri kaynaklarından faydalanma, veri modelleme yöntemleri ve veri görselleştirme başlıklarında dersler sunulacaktır. 

Toplumsal yapı araştırmalarında çalışma yapan lisansüstü öğrencileri bilgilerini geliştirmek ve birikimlerini derinleştirmek üzere yaz okuluna davet ediyoruz. Yaz Okulu için herhangi bir ücret alınmayacaktır ancak katılımcılar kendi seyahat, konaklama ve yiyecek içecek hizmetlerini finanse etmek zorundadır.

Başvuru Koşulları: 

  • Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak
  • Toplumsal yapı araştırmalarının sahasına giren bir alanda (toplumsal değişim, tabakalaşma, meslekler, sosyal hareketlilik, sosyal hareketler, demografi gibi) çalışma yapıyor olmak

Katılım başvuruları 30 Temmuz 2021 tarihine kadar tyap.net/lyo2 adresinden online olarak gerçekleştirilebilir.

Başvuru için tıklayınız.