SOSYOLOJİ

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu III: Sosyal Bilimlerde Politika Yapımı

02.07.2022

Sosyal bilimlerin toplumsal sorunların çözümünde rol üstlenmesi beklenir. Sosyal bilimcilerin araştırmalarının bu doğrultuda faydalı olması için tasarımdan uygulamaya kadar özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Günümüzde uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi sosyal bilim araştırmalarının ayırt edici özelliği haline gelmektedir. Sosyal bilimcilerin politika yapım süreçlerine katılımı için bazı özel becerilere sahip olmaları gerekliliği kendisini göstermektedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı’nın yürüttüğü Lisansüstü Yaz Okulu’nun 2022’deki konusu “Sosyal Bilimlerde Politika Yapımı” olarak belirlenmiştir. Lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı 18 saatlik eğitim programında üç gün boyunca uygulamalı dersler verilecektir.

6 Eylül 2022

7 Eylül 2022

8 Eylül 2022

1. Ders: 10:00 - 13:00

Türkiye’de Kamu Politikası: Aktörler, Kurumlar ve Süreçler

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

3. Ders: 10:00 - 11:30

Kamu Politikası Geliştirmeye Yönelik Araştırma Yapıları

Prof. Dr. Yunus Kaya

5. Ders: 10:00 – 16:30

Politika Raporu Yazımı

Prof. Dr. Lütfi Sunar

4. Ders: 12:00 – 16:30

Türkiye’de Kamu Politikası Yapım Süreçleri

Dr. Mehmet Köse

  1. Ders: 14:00 - 16:30

Politika, Program ve Proje Etki Değerlendirme Çalışmaları

Dr. Ulaş Tol

Program detaylarına ulaşmak için tıklayınız.