SOSYOLOJİ

Yazarlık: Edebi ve Sosyal Boyutlar (Panel)

22.11.2022

Sosyoloji ve edebiyat farklı yöntem ve araştırma pratiklerine sahip olmakla birlikte odaklarında insan ve toplum olması dolayısıyla birbirini son derece besleyen iki disiplindir. Edebiyat; toplumsal düzen, sosyal ilişkiler ve etkileşimler, yaşam kültürü, toplumsal değişim gibi meseleleri inceleme konusu yapan sosyoloji için toplumsal süreçlere kurgu üzerinden bir bakış ve anlama alanı sunar. Edebiyat da bilhassa edebî metni ait olduğu toplumsal ortamın, dönemin dinamiklerini merkeze alarak değerlendirirken sosyolojiden önemli ölçüde faydalanır. Birbirini tamamlayan ve zenginleştiren bu iki disiplinin ortak noktalarından hareketle bir iş birliği geliştirmek, bir düşünce ve tartışma alanı yaratmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri tarafından 22 Kasım 2022 tarihinde "Yazarlık: Edebi ve Sosyal Boyutlar” başlıklı bir panel düzenlenecektir. Tek oturum halinde gerçekleşecek etkinlikte "yazarlık" tartışmaya açılacaktır. Yazarın ideolojisi, sınıfı, mesleği, yazarlığın dönüşümü, yazar-okur ilişkileri, kadın yazarlık tartışmaları, yazarın ölümü gibi meselelerin disiplinlerarası bir bakışla ele alınacağı panele katılımlarınızı bekliyoruz.

22 Kasım Salı günü düzenlenecek olan Panel, Güney Kampüs C213 nolu salonda 14.30'da gerçekleştirilecektir.