SOSYOLOJİ

Bölüm Öğretim Üyemizin Yer Aldığı Proje Tübitak Desteği Aldı

29.12.2021

Bölümümüz üyelerinden Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın da araştırmacı olarak görev alacağı “Covid-19 Salgını Sonrası Uzaktan Çalışmaya Adaptasyonların Seyahat Davranışlarına ve Konut Yer Seçimine Gerçekleşmiş ve Beklenen Etkilerinin Araştırılması: İstanbul-Kocaeli-Tekirdağ Kent Bölgesi Örneği” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje GTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Ziya Paköz yürütücülüğünde gerçekleştirilecektir. 

Proje, Covid-19 salgını sonrası tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan ‘uzaktan çalışma’nın İstanbul-Kocaeli-Tekirdağ kent-bölgesinde seyahat davranışlarına ve konut yer seçimine gerçekleşmiş ve beklenen etkilerini, çalışanların ve hanehalklarının tercihleri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, hem uzaktan çalışmayı Covid-19 salgını sonrası dönemde oluşmakta olan yeni sosyo-mekânsal yapı üzerinden çok boyutlu olarak analiz edecek olması, hem de bu analizi daha önce bu açıdan incelenmemiş ve Türkiye nüfusunun %22’sini barındıran ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bir kent-bölgede gerçekleştirecek olması yönüyle özgün ve bilimsel katkısı yüksek bir çalışma olacaktır. Proje ile elde edilen bulguların kalkınma planındaki sektörel politikalar için yol gösterici olması, firmaların çalışan performansını iyileştirmeye yönelik uygulamaları için rehberlik etmesi yerel ve merkezi yönetimlerin mahalle / ilçe ve metropoliten alan düzeyinde sürdürülebilir şehirleşme, konut üretimi ve toplu taşıma politikaları için bir altlık oluşturması hedeflenmektedir.