SOSYOLOJİ

Bölümümüz Öğretim Üyelerimizin Projesi Tübitak Desteği Aldı

09.09.2021

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve Arş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı “Covid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme” başlıklı projesi TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Proje; Türkiye’de COVID-19 pandemisinin kontrol ve denetim altında tutulması için yürütülen “filyasyon” (vaka ve temaslı tespiti) çalışmalarını gerçekleştiren sağlık çalışanlarının deneyimlerine odaklanmaktadır. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde görev yapan filyasyon ekipleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek filyasyon çalışmalarının pandeminin başlangıcından bugüne kadar nasıl yürütüldüğü, katılımcıların saha çalışmalarını nasıl deneyimledikleri, bireysel ve mesleki olarak karşılaştıkları zorluklar, filyasyon çalışmalarının organizasyon ve işleyişi hakkındaki görüşleri, süreç boyunca tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri incelenecektir.