Bölümümüz Öğretim Üyesi Lütfi Sunar ve Elyesa Koytak, Floransa'da Sunum Gerçekleştirdi

09.07.2019

Doç. Dr. Lütfi Sunar ve Ar. Gör. Elyesa Koytak, Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin bu sene Floransa'da düzenlenen "Meslekler ve Toplum" konferansına katıldı ve 5 Temmuz 2019 günü "Decline of Credentialism: Post-industrial transformation of professions in Turkey" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Floransa Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı sunumda Türkiye'de istihdam piyasalarının daralması, hizmetleşme, ücretlileşme ve üniversite mezun sayısındaki artışın mesleklerin hem gerçekliğini hem toplumsal itibarını nasıl etkilediği tartışıldı.

Konferans tam programı: https://www.dsps.unifi.it/upload/sub/ISA%20RC52/Program_full.pdf

Özet kitapçığı: https://www.dsps.unifi.it/upload/sub/ISA%20RC52/Book%20of%20abstracts.pdf