SOSYOLOJİ

Dijital Çağda Gençlik Paneli Gerçekleşti

13.11.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün de katkı sunmuş olduğu “Dijitalleşme Çağında Gençler” araştırması sonuçları, 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen panelde kapsamlı olarak tartışıldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın oturum başkanlığını yapmış olduğu panel, projenin bilim danışmanları olan Prof. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve projenin araştırma danışmanı olan Argetus’tan Erol Erdoğan’ın katkılarıyla sürdürüldü. 

Panel, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Akın, araştırmanın gerçekleşmesi hususunda katkıda bulunan araştırmacıları takdim etmesinin ardından son dönemlerde gençlerin durumuna yönelik olarak gerçekleştirilmekte olan tartışmaların veri zeminli olmasının önemini vurguladı. Bu hususun önemi, kendini araştırma sonuçlarında da gösterdi.

Panelin devamında Prof. Dr. Lütfi Sunar küresel ekonominin çok önemli ölçüde dijital mecralara kaymış olduğunu, bu mecraların yalnızca eğlence alanlarından ibaret olmadığını ve gençlerin bu mecralara olan ilgisinin toplumun ürettiği iktidar söylemleri tarafından açmazlara sürüklendiğini ifade etti. Sunar’ın vurguladığı önemli noktalardan biri de mevcut araştırmaların sahip olduğu klasik şemalar itibariyle yeni eğilimleri ölçme hususunda yetersiz nitelikte olmasıydı.  

Projenin araştırma danışmanı Erol Erdoğan mevcut gençlik araştırmalarının değişimi ölçme noktasındaki eksiklikleri hususunda benzer kaygılar taşıyor olmakla beraber gençler hakkındaki yaygın ve olumsuz ön yargıların yaşı ileri kimselerin teknoloji karşısındaki büyülenmesi ve bu büyülenmenin doğurduğu korku dolayısıyla gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Yunus Kaya ise bu önyargıların gerçeklik payı olmadığını, gençlerin toplumun değerlerini külliyen reddetmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını araştırma sonuçlarına atıfla ifade etti. Bu doğrultuda Kaya, gençlerin kültürel değerleri reddetmesi orada kalsın, bu değerlere ulaşma amacıyla kendilerini gerçekleştirme imkânları aradıklarını Robert K. Merton’un “yapısal gerginlik” modeline atıfla açıkladı.

Araştırma sonuçlarına ve araştırma sürecine dair soru/cevap faslının da gerçekleştirildiği panelde Erol Erdoğan, mevcut sorunun daha kalıcı anlamda aşılması bakımından bir “farklılaşma kültürü”nün geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.