Doç. Dr. Lütfi Sunar Hocamız göreve başladı.

23.05.2017

Doç. Dr. Lütfi Sunar Hocamız bölümümüzde göreve başlamıştır. Değerli hocamıza hoşgeldiniz diyerek bundan böyle bölümümüzde yürüteceği akademik çalışmalarda başarılar diliyoruz. 


Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde ve doktora eğitimini 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlayan Sunar, sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye’de toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Mayıs 2017 tarihinden beri Üniversitemiz bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx and Weber on Oriental Societies, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity adlı kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.