SOSYOLOJİ

“Filyasyon Ekiplerinin Deneyimlerinden Ne Öğrendik?” Çalıştayı Gerçekleşti

07.09.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve İstanbul Medipol Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı işbirliğinde yürütülen ve TÜBİTAK (1002) tarafından desteklenen "COVID-19 Pandemi Sürecinde İstanbul'daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri" projesi tamamlandı. Proje çıktıları 5 Eylül 2022’de İstanbul Medipol Üniversitesi’nde gerçekleşmiş olan “Filyasyon Ekiplerinin Deneyimlerinden Ne Öğrendik?” adlı çalıştay bünyesinde sunuldu. Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve Arş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı proje, filyasyon ekiplerinin pandemi sürecinde filyasyon faaliyetlerini nasıl yürüttüklerini; kişisel, ailevi, mesleki ve toplumsal olarak neler yaşayıp gözlemlediklerini; filyasyon çalışmaları boyunca karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aşmaya çalıştıklarını ele almıştı. Bu minvalde çalıştay bünyesinde katılımcıların, araştırmanın çıkarım ve yorumları hakkındaki düşünce ve görüşleri değerlendirildi.

İki oturum şeklinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda araştırmacılar projenin sonuçlarını paylaştı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı. İkinci oturumda ise pandemi sürecinde ilçe sağlık müdürlüklerinde filyasyon faaliyetlerinde görev almış sağlık çalışanları hem proje çıktıları hem de kendi filyasyon deneyimleri hakkındaki düşünce ve görüşlerini, katkı ve önerilerini paylaştı. Çeşitli ilçe sağlık müdürlüklerinden gelen katılımcılarla oldukça verimli geçen çalıştay, hem proje bulgularının kamuyla paylaşılmasını hem de paydaşlardan geri bildirimlerin alınmasını sağladı.