SOSYOLOJİ

“İktisadi Hayatta Ortaklıklar” Kitabı Yayınlandı

10.09.2022

Türkiye’de iktisadi hayatta ortaklıkların yapısını, değişimini ve eğilimlerini merkeze alan “İktisadi Hayatta Ortaklıklar” kitabı bölüm başkanımız Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü araştırmanın bir çıktısı olarak İTO ve İGİAD’ın desteğiyle yayınlandı. Doktora öğrencilerimiz Büşra Özen, Sedat Karal ve Umran Kemikli’nin de görev aldığı araştırmanın çıktıları İTO Merkez Binası’nda kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda Türkiye’de iktisadi hayatın değişimi bakımından öne çıkan unsurlar şirketlerin giderek profesyonelleşmesi, hukuki zeminin ve sözleşmeye dayalı işbirliklerinin gelişmesi olurken gıda ve tekstil gibi işlerden e-ticaret ve bilişim teknolojilerine dayalı işlerin yaygınlaşması da bu değişimi yansıtan unsurlardan biri olarak değerlendirildi. Alanda değişim gerçekleşirken geleneksel sektörlerin de varlığını sürdürmeye devam ettiği bulgularına erişildi. Sermayedeki yetersizlik ve ortaklıkların uzun sürmemesi ise iş ortaklıkları alanındaki temel sorunlara karşılık gelmekteydi.

Raporda Türkiye ile sınırlı kalmayıp dünyada yeni ortaklık modellerini de içerirken ortaklıkları etkileyen ekonomik ve hukuki pek çok koşula yer verildi. Bu özellikleriyle çalışma; Türkiye’nin iktisadi kalkınması açısından kritik önemde olan iş ortaklıklarının daha güçlü ve nitelikli şekilde yapılandırılabilmesi için gerekmekte olan ekonomik, finansal ve hukuki düzenlemeleri saptamak adına oldukça işlevsel bir kaynağa karşılık geliyor.