SOSYOLOJİ

Kovid-19’un Sosyal Etkileri ve Toplumun Aşıya Yaklaşımları Belirlendi

20.01.2021

Doç. Dr. Lütfi Sunar ve Prof. Dr. Yunus Kaya tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değerler Araştırması” tamamlandı. ARGETUS Araştırma Şirketinin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında Kovid-19’un sosyal etkileri ve toplumun aşı ile ilgili yaklaşımları analiz edildi.

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı (TYAP) kapsamında Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından yürütülen araştırma neticesinde hazırlanan analiz raporu, Türkiye’de salgının sosyoekonomik etkilerini ve toplumda aşıya yönelik bakışı ele alıyor.

12 ilde 1017 kişiyle yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan araştırma, salgındaki sosyal ilişkilerin ve gündelik yaşamın kapsamlı bir fotoğrafını çekiyor. Son zamanlarda yoğunlaşan aşı tartışmalarına da ışık tutacak şekilde araştırma kapsamında bireylerin aşılamaya yönelik düşünceleri ve aşı tercihleri de soruldu. Türkiye’de farklı meslek, yaş grubu, eğitim düzeyine göre farklılıkları yansıtacak şekilde bir örneklem seçilerek gerçekleştirilen araştırmada salgının sosyal hayat üzerindeki etkisini görmek mümkün oldu. Araştırmayla birlikte Kovid- 19’un etkisini farklı toplumsal bileşenlere göre analiz etme imkanı ortaya çıktı. Gündelik yaşamdan, çalışma hayatına, aile ilişkilerinden sosyal mesafeye kadar pek çok etkeni değerlendiren analiz ile birlikte aşılama çalışmalarının yeni başladığı bugünlerde toplumun salgından ne şekilde etkilendiği ve bunu ne şekilde gördüğü de ayrıca görülmüş oldu.

Analiz raporuna ve diğer ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız