SOSYOLOJİ

Medeniyet Sosyoloji Dönemi Heyecanla Açtı!

28.09.2022


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2022-2023 akademik yılına 28 Ekim 2022 tarihinde Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay’ın “Türkiye’de Siyasetin Sosyolojisi” adlı açılış dersi ile başladı. Sarıbay’ın dersinin ardından mezunlarımızın çeşitli güncel konularda yazmış oldukları bitirme tezlerini dinledik.

Program Sosyoloji Bölümü tanıtım filminin ardından bölüm başkanımız Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında açılış derslerinin unutulmuş bir geleneğe işaret ettiğini ve bu geleneğin mahiyetini ele alan Sunar, Medeniyet Sosyoloji Bölümü’nü kısaca tanıtarak kürsüye sosyolojinin duayen isimlerinden Ali Yaşar Sarıbay’ı davet etti. 

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay “Türkiye’de Siyasetin Sosyolojisi” dersine siyasetin sosyolojisi ve siyasal sosyoloji arasındaki ayrımı ele alarak başladı. Ardından Osmanlı’dan günümüze siyaset ve din kurumu arasındaki ilişkileri ele alan Sarıbay, kurumlardan birinin güçlenmesinin diğerini de daha güçlü kıldığını ifade etti. Son olarak Türkiye’de demokrasi olgusuna sağduyusal yaklaşımları ele alarak dersi sonlandırarak soru-cevap aşamasına geçti. Bu aşamada ön plan çıkan konular ise dünyadaki demokrasi modellerinin durumu ve din-siyaset ilişkileri oldu.

Programın devamında Dr. Öğr. Üyesi Elyesa Koytak’ın moderatörlüğünde “Hayatın İçinden Sosyoloji” oturumu yer aldı. Bu oturumda mezunlarımızın duygusal emek, göç ve kentsel dönüşüm temalarını ele aldığı bitirme tezlerini dinledik. Bu bağlamda Hatice Hilal Yılmaz “Covid-19 Yoğun Bakım Servisinde Çalışan Sağlık Personellerinin ‘Duygusal Emeği’”, Refigül Gökçe “Öğrenimini Yarıda Bırakan Suriyeli Öğrenciler: Birey, Hane ve Okul Çerçevesinde Analizi”, Hatice Ece “Soylulaştırılan Mekanlarda Kentsel Dönüşüm Deneyimleri” ve Esra Keflioğlu “Zorunlu Göçmenlerin Eğitime Entegrasyonu: İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Üniversite Öğrencileri Örneği” başlıklı bitirme tezlerini sundular.

Program, bölüm başkanımız Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay’a bölüm adına takdim ettiği armağanla ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.