SOSYOLOJİ

Senex 2020 Lisansüstü Yaşlılık Kongresine Katıldık

31.10.2020

Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nin başkanlığında organize edilen Senex IV: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi'nin bu yılki teması 'Kapsayıcı Toplum'. Sosyoloji, psikoloji, gerontoloji, sosyal hizmetler, iletişim ve iktisat gibi birçok alandan konuyla ilgili yapılan sunumların yer aldığı kongrenin ikinci gününde bölüm öğretim üyemiz Doç. Dr. Lütfi Sunar, bölüm araştırma görevlilerimiz Elyesa Koytak ve Merve Akkuş Güvendi 'Toplumsal Katmanlar ve Kapsayıcılık' başlıklı atölyeye katıldılar. 

Doç. Dr. Lütfi Sunar, ‘Durağanlaşan Sosyal Hareketlilik ve Azalan Kapsayıcılık’; Ar. Gör. Elyesa Koytak ‘Çalışma Hayatının Kayganlaşması’ ve Ar. Gör. Merve Akkuş Güvendi ‘Toplumsal Eşitsizlikler Çağında Türkiye’de Sosyal Eğilimler’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Çalışma yaşamına katılım, gelir eşitsizliği ve hareketlilik etrafında tabakalaşma ve kapsayıcılığın tartışıldığı atölyede Türkiye’de tabakalaşma alanında yaşanan değişimlerin toplumsal katmanları nasıl etkilediğini ele alındı. Çalışma yaşamından, demografik eğilimlere, yaşam biçiminden politik tercihlere kadar yaşanan hızlı değişim içerisinde ortaya çıkan dengesizleşme ve eşitsizliklerin tabakalaşma sistemi içinde toplumun kapsayıcılığını da güçsüzleştirdiği vurgulandı.