SOSYOLOJİ

Toplumsal Yapı Araştırmalarında Veri Okuryazarlığı Programı Sona Erdi

08.09.2021

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu Programı 6-7 Eylül 2021 tarihleri arasında farklı üniversiteden 30 lisansüstü öğrenci ve araştırmacının katılımıyla sona erdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde gerçekleştirilen program bu yıl ‘Toplumsal Yapı Araştırmalarında Veri Okuryazarlığı’ başlığıyla gerçekleştirildi.

Program İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Mahmut Hakkı Akın’ın selamlamasıyla başladı. Programa katkı veren hocalara ve üniversite yönetimine teşekkür eden Akın, iki günlük eğitimin alanda kullanılan teori, yöntem ve teknikleri tanıtacağını ve böylece araştırmacıların da bu doğrultuda daha nitelikli uygulamaları kendilerinin yapmasına zemin oluşturacağını belirterek sözlerine son verdi. 

Açılış konuşması ardından Toplumsalı Veri Üzerinden Anlamak başlıklı konuşması için söz alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TYAP Direktörü Doç. Dr. Lütfi Sunar konuşmasında değişimi ihmal eden değerlendirmenin toplumsal yapı analizinin en önemli sorunu olduğunu vurguladı. Toplumsal değişimin düzeyini ve hızını görmek, ilişkide olduğu alanları tespit etmek için betimsel analizlerden çok ilişkisel analizlere ihtiyaç duyulduğunubelirten Sunar, en büyük sorunun toplumsal vakanın etraflıca incelenememesinden kaynaklı ortaya çıkan sahte toplumsallığın aşılmasının gerekli olduğunu söyledi. Bu yaz okulunun da lisansüstü öğrencileri veri okuryazarlığına yöneltmek üzere düzenlendiğini ekledi.

Lisansüstü düzeyde çalışma yapan katılımcıların yer aldığı programda Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Dr. Uğraş Ulaş Tol (Ya-Da Vakfı), Dr. Öğretim Üyesi M. Erkan Karabekmez (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Sadettin Demirel (Veri Okuryazarlığı Derneği), Prof. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi) eğitimci olarak yer aldı. Her biri kendi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren eğitimcilerin birikimlerini açık yüreklilikle öğrencilerle paylaşması büyük beğeni topladı.

Programda katılımcılara toplumsal yapı, değişim ile ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımlar, Türkiye toplumsal yapısının ve bileşenlerinin çözümlenmesini sağlayacak aştırmalara ve yeni perspektiflere yönlendirecek çerçeve sunuldu. İki gün boyunca devam eden programlarda teori derslerinin yansıra uygulamalı dersler de yer aldı.  Veri toplama ve analizi, farklı veri kaynaklarından faydalanma, veri modelleme yöntemleri ve verilerin farklı tekniklerle görselleştirilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar uygulama dersleriyle öğrendiklerini birebir uygulama imkânı buldu. Eğitimciler ve katılımcıların tecrübe aktarımları, teorik ve yönteme dair tartışmalar derslerin oldukça interaktif geçmesini sağladı.

6-7 Eylül tarihleri arasında devam eden programın son gününde programı başarı ile bitiren katılımcılara sertifikaları Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından takdim edildi.